top of page

Akadémia kritického myslenia

Akadémia kritického myslenia je unikátny Slovenský projekt. Svojim klientom ponúka kurzy pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosti, ktoré pomáhajú zlepšovať ich komunikačné schopnosti. Tím skúsených lektorov vám pomôže zlepšiť kritické myslenie, schopnosť rozpoznávania faktov v mori dezinformácií, alebo vám prezradia ako sa stať efektívnym facilitátorom a facilitátorkou. 

Služby

Identity, Branding, Print, Illustration, Book design

Všestranná učebnica

Pri tvorbe tejto knihy sme úzko spolupracovali s lektormi, ktorí pripravili jendotlivé kapitoly, aby sme čo najefektívenjším spôsobom prezentovali ich myšlienky. Kniha pozostáva z jedenástich kapitol a obsahuje viac ako 160 unikátnych inlustrácií a mnoho grafov, cvičení a vizualizácií.


Akadémia kritického myslenia pristupuje ku každému klientovi individuálne, podľa ich potrieb. Pri tomto projkete sme postupovali rovnako. Vytovrili sme klasickú tlačovú verziu knihy, ale aj interaktévnu, digitálnu verziu pre online vyučovanie. Keďže kurzy sú klientom ušité na mieru, učebnica sa musela prispôsobiť. Každú kapitolu je možné tlačiť a exportovať idividuálne tak, aby klient dostal len materiály, ktoré sú preňho relevantné. 

Horizontal_Book_Mockup_99.png

Malý krok navyše

Vždy keď v Pure dokončíme projket, premýšľane, či sa nedá pre klienta spraviť extra krok navyše (niekedy dva, alebo radšej tri kroky).  Tento krát sme navrhli reklamné predmety, na ktorých nájdete ilustrácie, citáty a témy z učebnice. 

Zaujal vás tento projekt?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

bottom of page