BENTIANNA

Branding / Web / Campaign / POS / Animation

2011 - 2018

Naše štúdio vytvorilo kompletný branding pre Bentiannu. Na základe zadania od klienta, sme vytvorili vizuály pre značku, obaly, kompletné marketingové materiály a webstránku. Pracovali sme taktiež na tvorbe komunikácie značky, vrátane nastavenia Bentianna identity a ideológie, výrobkov a príbehov. Užite si evolúciu chuti - Taste Evolution...

Our studio created full branding for Bentianna. Based on instruction from client, we have developed brand visuals, packaging, complete marketing materials and webpage. We have been also working on creating the brand communication, including setting up Bentianna identity and ideology, claims and stories. Enjoy the Taste Evolution...

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.