BOXU

Skvelo.sk

Campaign / Social media / Branding

2017 - 2018

Na požiadanie nášho klienta - ehopu BOXU, sme navrhli a vytvorili cool a funky hru, v ktorej každý deň sú Vianoce. Netreba čakať, získajte darček každý deň.

On request of our client - BOXU, we've created and developed a cool and funky game where everyday can be Christmas. No need to wait, get a treat everyday.

See the project ONLINE.

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.