CELEX

Rebranding

2017

Pre srbský Celex, člena SHP Group, sme vytvorili nový komunikačný koncept a kompletný rebrand

marketingovej komunikácie.

For serbian Celex, member of the SHP Group, we've created new communication concept and complete rebranding of marketing communication.

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.