Digital Rulezz 2019

Už druhý rok sme mali tú možnosť navrhnúť a vytvoriť animácie pre najväčšiu konferenciu o digitálnom marketingu na Slovensku. Byť súčasťou projektu Digital Rulezz je veľká česť a zároveň aj zodpovednosť. 

Služby

Pre ročník 2019 s názvom Reality Check sme vytvorili viac ako 60 custom videí, 3D mockupy a takmer hodinu 4K video materiálu.

Digital Rulezz 2018

Služby

Zaujal vás tento projekt?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Linkedin

We are ISO 9001:2015 certified

© 2020 Puro Creative, All Rights Reserved.