top of page

Eni.Ine

Eni.ine je tlačiarenská a produkčná spoločnosť z Brna, ktoré sa venuje špeciálnej tlači. Preto potrebovali aj špeciálnu prezentáciu svojich služieb a naozaj skvelej práce, ktorú nielen na českom trhu robia. Požiadali nás o tvorbu a unifikáciu brandu, produkciu videa, fotografií a o tvorbu modernej webstránky.

Služby

Branding, Produkcia, Web development

Webstránka

To bol challenge...webstránka, ktorá má odkomunikovať špeciálne techniky tlače. Podarilo sa? Posúďte sami na eniine.cz.

EniIne_webpage.gif

Zaujal vás tento projekt?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

bottom of page