FUNFON

Web

2014

Iba ja ti dokážem splniť, čo ti iní ani nedokážu sľúbiť. Kukni si teraz moj prejav! Microsite pre mobilného operátora v súvislosti s prezidentskými voľbami 2014... Funfón je king!

Only I can do for you what others cannot even promise. Check out my speech! Microsite for a mobile operator related to 2014 presidential election...Funfón is king!

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.