TOP TIP

Graphic design / Online Campaign / Animation / Production

2019

Každý rozumie stávkam. Ale ako z nich vyťažiť čo najviac? Predsa s TopTip.

Puro vytvorilo vizuálny koncept, online kampaň a produkovalo video spot

pre tento nový produkt na slovenskom trhu.

Everybody understands bets. But how to make the most of it? Well, using TopTip.

Puro has created visual concept, online campaign and produced a video spot

for this brand new product on the slovak market.

Watch the VIDEO.

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.