PARDUBICKÝ PIVOVAR

Rebranding / Campaign

2018

Pre Pardubický pivovar sme vytvorili nový komunikačný koncept a kompletný rebrand

marketingovej komunikácie.

For Pardubicky pivovar we've created new communication concept and complete rebranding

of marketing communication.

See the project ONLINE.

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.