PHOTOMAP

Rebranding / Web / Animation

2017 - 2018

Moderná technologická spoločnosť si zaslúži moderný brand a vizualitu,

ktorá podčiarkuje jej vyspelosť. Presne taký koncept sme sa snažili vytvoriť v prípade Photomap.

Modern technological company deserves modern brand and visual, which underlines how advanced it is. A concept just like this we tried to create in case of Photomap.

  • Puro Facebook
  • Puro Instagram

© 2018 All Rights Reserved. Puro Creative, s.r.o.