top of page

Marketing v čase Covidu

Koronavírus využíva najrozličnejšie stratégie na svoje prežitie a rozmnožovanie a zatiaľ je v tom pomerne úspešný. Nevieme, dokedy bude našim spoločníkom, ale na základe jeho evolučnej kreativity môžeme ešte nepríjemné surfovanie na jeho vlnách určite očakávať. Ako tvrdí Carl Zimmer, “žijeme na planéte vírusov”, takže koronavírus nie je posledný, ktorý nás takto kruto napadol. A s tým treba do budúcnosti rátať.Jedno je isté – spotrebitelia sú v ďalekej digitálnej budúcnosti a my by sme ich mali nasledovať, presunúť svoje zdroje na budovanie digitálnych rozhraní a spojiť sa s nimi v tomto svete nadobro.


Zatiaľ sa neukazujeme ako udatní a múdri bojovníci, mali by sme sa preto z tohto tristného zaucha poučiť, lepšie sa na núdzové stavy pripraviť a prehodnotiť naše stratégie. Aj v marketingu. Mnoho spoločností muselo počas pandémie pristúpiť ku krízovému manažmentu.Poďme sa teda pozrieť, čo sa zatiaľ ukázalo, že v marketingu v čase Covidu funguje. Možno nájdete niečo, čo bude mať úspech aj vo vašej firme.Prežijú len tí priateľskí


Ako ľudskému druhu nám pomerne dlho trvalo, kým sme (pravdepodobne) sami seba domestikovali. V zásade platí, že prežili len tí priateľskí a empatickí jedinci, ktorí dokázali spolupracovať. Ľudia si vyberali svojich spoločníkov podľa toho, kto mal prosociálnejšie správanie. Ozajstní evoluční víťazi sú tí najpriateľskejší.Značky by mali komunikovať ľudsky, osobne a empaticky a pracovať na dôveryhodnom vzťahu so spotrebiteľmi. Ukazuje sa, ze individuálna komunikácia je najúčinnejšia.
Quo vadis, spotrebiteľ?


Euromotor international počas pandémie pozoroval zameranie spotrebiteľov na seba, zdravie, rodinu a digitálne riešenia. Väčšia pozornosť sa vo svete venuje morálnym a etickým hodnotám. Spotrebitelia sa začali viac zaujímať o výrobky a služby, záujem vzbudzujú predovšetkým spoľahlivé (známe) značky.


Ústupom strednej a nižšej triedy (v dôsledku ekonomických dopadov pandémie) sa objavuje zdieľanie, požičiavanie vecí a ich prenájom. Sociálna dištancia spôsobila presun k online nakupovaniu a k záujmu o lokálne produkty a potraviny.
Dobro sa stále vyplatí


Spoločnosti zavádzajú účelový marketing – tvoria iniciatívy, ktoré majú prispieť k boju proti COVID-19. Preukazujú tak sociálnu zodpovednosť (pomoc starším a zraniteľným ľuďom a pod.). Tieto aktivity vedú k pozitívnejšiemu postoju spotrebiteľov a môžu smerovať aj k väčším nákupným rozhodnutiam.
Rovnakými cestičkami sa k novému výsledku nedostanete


Existuje tiež možnosť redefinovať svoje produktové portfólio. Napríklad v Taliansku firma, čo produkuje snežné delá ich prebudovala na aerosólové stroje na dezinfekciu. Niektoré firmy, ktoré destilujú alkoholické nápoje vyrábajú aj dezinfekčné prostriedky na ruky.

Čo je veľa, to je málo!


Popri prehodnocovaní životných priorít treba prehodnotiť aj škálu ponúkaného sortimentu. Ponuka nadmerného počtu produktov k ziskovosti rozhodne neprispieva. Ak sa chcete ešte trochu počudovať, zníženie sortimentu môže dokonca pritiahnuť novú skupinu zákazníkov.


Kreativita v distribúcii je veľkým plusom, mnoho firiem využilo svoje obchody ako distribučné centrá – netreba tak prešľapovať v nekonečných radoch v distribučnej centrále. Udržateľnosť by sa nemala obchádzať, zohráva (nielen) na trhu významnú úlohu.


Pokiaľ ide o cenu, treba sa k nej postaviť citlivo. Senzitivita spotrebiteľov na cenu je počas krízy vyššia. Ak teda dokážete nižší zisk udržať, zníženie cien je rozumným riešením. V opačnom prípade, ak nezvyšujete kvalitu produktov, zvýšenie ich ceny je naozaj nerozvážnym krokom. Nemusíte však hneď využiť akciové ceny. Produkt je možné propagovať aj inak (a stále tam bude srdiečko - napríklad pribalením darčeka).
Pošli to ďalej


Niekedy sú staré dobré e-maily účinnejšie ako reklama na sociálnych sieťach. S dobrou muškou zacielené, jedinečné a k veci. Nezabúdajte na autentickosť. Komunikácia, v ktorej značka prejavuje záujem o obete koronavírusu môže mať úspech, len ak je autentická. Pokiaľ chcete znížiť náklady na reklamu, môžete sa zamerať na kontaktnú reklamu (články, blogy, vlogy a i.).

Use the force, Luke!


Pokúste sa veci vidieť skôr, než sa stanú. V budúcnosti budeme musieť platiť viac za potraviny a služby (môže to mať však pozitívny efekt pre našu planétu, pretože sa pravdepodobne zníži dopyt po produktoch, ktoré ju ohrozujú). Usilujte sa preto už v súčasnosti, počas pandémie, prispieť k udržateľnejšej ekonomike.

Spotrebitelia teraz viac ako kedykoľvek predtým očakávajú, že si budú kupovať hodnotu za peniaze. Predveďte sa. Toto obdobie ponúka na predvedenie hodnoty veľa príležitostí. Stačí popremýšľať. Spomeňte si na evolúciu a prispôsobte marketing potrebám súčasného človeka.

Comments


bottom of page