top of page

Newsletter náš každodenný

Myslíte si, že newsletter je len synonymum pre spam? Omyl! Newsletter sa vracia na scénu a ľudia klikajú na jeho odber dobrovoľne. Správnym používaním môže táto forma komunikácie naozaj zafungovať. Buďte jedným z mála a robte to kvalitne a citlivo. Vykašlite sa na pravidelnosť v newslettroch, ľudia majú radi prekvapenia.

Alebo buďte ako Marketing Brew, ktorí denne prinášajú najnovšie príbehy formujúce svet marketingu a reklamy. Všetko je o obsahu. Pokiaľ ide o novinky z vášho sveta”, môžete ich zdieľať vo forme newslettra hoci aj každý deň.


zdroj: Marketing Brew
Mantra obsahu alebo marketingové zariekavania


Už je to raz tak, že obsah má vo svete marketingu magický účinok. Na ňom stojí a padá úspech newslettra. Skúste sa preto zamerať na pridanú hodnotu obsahu, ktorý chcete priniesť. Ak nič hodnotné priniesť nedokážete, radšej nič neposielajte.

Ak ste si skutočne istí, že po vašom obsahu budú ľudia túžiť viac ako po kameni mudrcov, môžete začať uvažovať nad tým, akú bude mať formu. Nebojte sa na tvorbu newslettra využiť aplikácie (MailChimp, Sendinblue a i.). Nech sa páči, môžete si vybrať tu.


Ak už máte obsah, poďme na cieľ. Mali by ste si ujasniť, čo chcete posielať. Dotazníky? Novinky na trhu? Užitočné Tipy?


Nezabudnite na to, že aj predmet správy je dôležitý. Aj jednoduché sformulovanie predmetu správy ako otázky podnecuje ľudskú zvedavosť.


Nezabudnite na to, že človek, resp. najvyvinutejšia bytosť majúca duševnú a telesnú zložku, schopná myslieť, hovoriť a čítať, na internete nečíta. Zvyknú ho však zaujať pútavé obrázky (videá, gifká) s krátkym výstižným opisom (zabudnite na dlhé vety a odseky). Následne tento krátky a výstižný obsah prispôsobte cieľovej skupine (vrátane jazyka).


Samozrejme, keďže newsletter je stále súčasťou marketingu, mal by obsahovať call to action prvky (tlačidlá typu mám záujem” a pod.). A ak sa to hodí k vašej značke, použite humor.Aj takáto výzva na registráciu e-mailu zlepšuje mieru konverzie, pretože spochybňuje to, čo ľudia od e-mailov očakávajú. A znova: podnecuje zvedavosť.
Pomocou CTA prvkov je tiež možné posilniť budovanie vzťahu so značkou. Ako fanúšikovi Simpsonovcov mi aj odkaz “Everything's Coming Up Milhouse” dáva veľa dôvodov na rozkliknutie.


Mimochodom, ak už čitateľ odkaz rozklikne, aj stránky, na ktoré sa dostane, musia byť atraktívne.
Dobrý newsletter by mal mať hlavu a footer


Prečo? Pretože footer, resp. päta, je štandardný prvok dobre navrhnutého newslettera. Mal by obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré by mohli odberatelia potrebovať. A pokojne aj niečo navyše. Nepodliehajte predsudku, že to, čo bude obsahom päty nie je dôležité. Môže byť to posledné, čo čitatelia uvidia (zvlášť tí, čo rýchlo scrollujú nadol).


Faktom je, že väčšina pätiek je nezáživná, máte teda pomerne veľký priestor naštartovať svoju kreativitu a zaútočiť niečím nevídaným. Okrem povinných informácií (prečo príjemca správu dostal a odkazu na odhlásenie sa z odberu či odkazu na ochranu osobných údajov) môže byť súčasťou päty aj odkaz na sociálne siete, odkazy na externé zdroje, sekundárne stránky a pod. A nezabudnite na estetickú stránku.


A v neposlednom rade neprestávajte sledovať, ako to všetko funguje (miera prekliknutia CTA prvkov, dizajn), aby ste vedeli, ako tvoriť obsah, ktorý má úspech.
Comments


bottom of page