Toner Partner

Naši animátori sa vybláznili pri tvorbe videa pre klienta Toner Partner. Opäť sme nešetrili nápaditosťou pri vzniku idey a celom tvorivom procese. Aj náplne do tlačiarní je možné promovať zaujímavo, a čísla reachu, ktorý video dosiahlo za prvé týždne hovorí, že sa nám to podarilo.

Služby

Animovanie si žiadalo desiatky hodín testov a pokusov, aby bol výsledný pohyb animovaných elementov čo najpresvedčivejší.

Toner Partner animation gif.gif

Videoklip

Zaujal vás tento projekt?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Linkedin

We are ISO 9001:2015 certified

© 2020 Puro Creative, All Rights Reserved.