top of page

Interné kampane: čo by ste mali vedieť

Updated: Mar 22, 2022

To, ako pristupovať k vzdelávaniu zamestnancov sme rozvili v minulom blogu.

Tentoraz sa pozrieme na interné komunikačné kampane.


  • Platformy pre otázky a odpovede na to i ono

  • Čo všetko sa dá internou komunikačnou kampaňou dosiahnuť?

  • Čomu sa treba vyhnúť

  • Firemné sociálne siete

  • Prečo sa oplatí investovať do internej komunikačnej kampane
Interná komunikácia vo vašom tíme je jednou z hybných síl podnikania. Aby to tak skutočne bolo, treba k nej pristupovať tvorivo. Kampane by mali byť hravé, pútavé a originálne (newsletter s anketou, hravé prezentácie a pod.), inak zamestnanca nepoučia, ale unudia.


Ako ste už vytušili z predošlých riadkov, aj v oblasti interných kampaní treba byť kreatívni a hraví, aby ste zaručene oslovili (a otvorili) myseľ zamestnanca.
Platformy pre otázky a odpovede na to i ono

Interné kampane slúžia nielen na to, aby spoločnosti zostala v kontakte so svojimi zamestnancami. Môže ísť aj o prostriedok, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní. Takými sú platformy podporujúce účasť publika: platformy pre otázky a odpovede a prieskumy. Sú pomerne rozmanité. Niektoré umožňujú zapojiť publikum do živého hlasovania (Sli.do, Vevox), Iné sa zameriavajú na crowdsourcing (Thoughtexchange) či na vzdelávanie (Crowdpurr).
Vevox: vzdelávanie pomocou zábavného živého kvízu. Zdroj: www.vevox.com

Čo všetko sa dá internou komunikačnou kampaňou dosiahnuť?

Interná komunikácia je prostriedok k napĺňaniu firemných cieľov. Prostredníctvom internej komunikácie sa môže k zamestnancom dostať firemná stratégia, motivácia a tiež hodnoty spoločnosti. Keď sa s hodnotami spoločnosti stotožnia, sú to práve zamestnanci, ktorí tieto hodnoty šíria ďalej.


Je dôležité, aby mali zamestnanci dostatok informácií. Interná komunikácia môže u zamestnanca prehĺbiť dôveru k spoločnosti. Myslite na to a komunikujte čo najjasnejšie, dbajte pritom na transparentnosť a pravdivosť. A hlavne, menej je viac.


Komunikácia by nemala byť jednosmerná, zamestnanci sú jej plnohodnotnou súčasťou. Nezabúdajte, že zamestnanci sú nositeľmi hodnôt a reputácie firmy. Mali by cítiť, že sú súčasťou komunity a ich práca je zmysluplná. Vyhnite sa komunikačnému preťaženiu. Stačí, že zamestnanci čelia neprebernému množstvu informácií vo svojom voľnom čase.
Čomu sa treba vyhnúť


Pri interných kampaniach je dôležité vedieť, čo bude stopercentne strata času. Je to dlhý nezáživný obsah. Preto si vždy prečítajte všetko ešte raz a odstránte to, čo nemá nikto čas čítať.


Stratou času je tiež tvorba obsahu pre obsah, video pre video a pod. Interná komunikácia nie je ani o tom, ako vytvoriť peknú brožúru, leták, newsletter či časopis. Ako sme už spomenuli, ide o aktivitu, ktorá má svoj potenciál a slúži k napĺňaniu cieľov firmy. Aj tu ide o výsledky.


Odosielanie jedného presne načasovaného bulletinu raz za týždeň môže niekomu vyhovovať, veľa ľudí sa ho rýchlo naučí ignorovať. Buďte aktívny a tvorte obsah v závislosti od toho, čo sa deje v daný týždeň/deň.


I keď v niektorých spoločnostiach sú schopní používať rovnakú internú komunikáciu (bulletin, ktorý neprešiel redizajnom) tak dlho, že dnes môže pôsobiť cool (keďže stále vyzerá ako z 90. rokov), nemusí sa to vždy osvedčiť.


Možno by sme sa mali zamyslieť i nad tým, či je naozaj vhodné používať email ako dominantný komunikačný nástroj. Komunikácia v reálnom čase umožňuje väčšiu komunikačnú efektivitu a pružnejšie riešenie problémov. Zamestnanci by sa nemali zapodievať ustavičným triedením e-mailov. Pri intranete zas chýba možnosť interaktívne reagovať na jednotlivé príspevky. Možno vám postačí firemná sociálna sieť.
Firemné sociálne siete

Sociálne siete určené pre firmy (Yammer, Jive, Chatter a i.) umožňujú zvýšiť bezpečnosť odoslaných súborov (vďaka vlastným podnikovým úložiskám) a dávajú hlas každému zamestnancovi. Umožňujú im interaktívne reagovať na príspevky.


Firemná sociálna sieť YammerFiremná sociálna sieť Jive. Zdroj: jiwesoftware.com
Prečo sa oplatí investovať do internej komunikačnej kampane


Na záver by sme chceli spomenúť niečo dôležité. Employer Branding. Že ste o ňom ešte nepočuli? Možno je práve na čase s touto v súčasnosti “voľnou disciplínou” začať. A nikdy neskončiť! Ide o proces budovania firmy (značky) ako atraktívneho zamestnávateľa pre (súčasných a potenciálnych) zamestnancov.


Práve interná komunikácia je súčasťou Employer Brandingu. Keď si chcete kúpiť novú vŕtačku, zrejme nezačnete prieskumom reklamných billboardov na vŕtačky. Opýtate sa na skúsenosť priateľov a známych. Práca je taktiež komodita a zamestnanci sú jej súčasťou. Dbajte na komunikáciu s nimi, starajte sa o nich. Oni sa postarajú o dobré meno vašej firmy.


Aj napriek tomu, že ide o internú kampaň, nemusí zostať len medzi stenami vašej firmy. So svojím projektom internej komunikácie sa môžete zúčastniť AICO Grandprix. Prípadne môžete súťažiť s tými najlepšími v Európe vo FEIEA Grand Prix.


Comments


bottom of page